First  cover of 'DE ETHNOGRAFISCHE VERZAMELINGEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT, OCEANIE/'

DE ETHNOGRAFISCHE VERZAMELINGEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT, OCEANIE/

THE ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS OF THE UNIVERSITY OF GHENT, OCEANIA.

Bruyninx, Elze; Damme, Wilfried van.

112 pp.; 79 colour illus., 4 maps, biblio.. Text: Dutch & English. Emphasis on Melanesia. Ghent, 1997. Pbk.

book nr. 547                 € 28,00