First  cover of 'DE GAMELAN TE JOGJAKARTA DOOR J. GRONEMAN.'

DE GAMELAN TE JOGJAKARTA DOOR J. GRONEMAN.

UITGEGEVEN, MET EENE VOORREDE OVER ONZE KENNIS DER JAVAANSCHE MUZIEK DOOR J.P.N. LAND.

Groneman, J.; Land, J.P.N.

125 pp.. 2 (folded) plates. Text: Dutch. Series: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Letterkunde, deel XIX. Amsterdam, Johannes Müller, 1890. Hbk. Former Library copy.

book nr. 12663                 € 150,00