First  cover of 'FORMEN AFRIKANISCHER  PLASTIK.'

FORMEN AFRIKANISCHER PLASTIK.

Blossfeldt, Willy.; Zwernemann, Jürgen.

78 pp.; 16 colour plates, 5 text illus., endpaper maps. Text: German. Stuttgart: Schuler Verlagsgesellschaft, 1961. Cloth.

book nr. 2874                 € 15,00