First  cover of 'MAN, MEANING AND HISTORY. ESSAYS IN HONOUR OF H.G. SCHULTE NORDHOLT.'

MAN, MEANING AND HISTORY. ESSAYS IN HONOUR OF H.G. SCHULTE NORDHOLT.

Schefold, R.; Schoorl, J.W.; Tennekes, J. (Eds.).

331 pp.; illus., 13 essays, biblio.. Series: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 89. The Hague, 1980. Pbk.

book nr. 13045                 € 45,00