First  cover of 'TREASURE HUNTING.'

TREASURE HUNTING.

COLLECTORS AND COLLECTIONS OF INDONESIAN ARTIFACTS.

Schefold, Reimar.; Vermeulen, Han F. (Eds.).

324 pp.; 69 b/w illus., index, biblio.. 14 essays. Text: English. Series: Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde No. 30. Leiden, 2002. Pbk.

book nr. 8103                 € 45,00