First  cover of 'VADEMECUM VAN DE OOST- EN WEST INDISCHE COMPAGNIE.'

VADEMECUM VAN DE OOST- EN WEST INDISCHE COMPAGNIE.

HISTORISCH-GEOGRAFISCH OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE AANWEZIGHEID IN AFRIKA, AMERIKA, AZIË EN WEST-AUSTRALIË VANAF 1602 TOT HEDEN.

Wiechen, Peter van.

381 pp.; c.300 illus., biblio.. Text: Dutch. Utrecht, 2002. Cloth

book nr. 10315                 € 45,00